sobota, 18 lipca 2015

Konflikt jest elementem każdej relacji.

 


W związku z urlopami i dłuższym czasem spędzonym ze swoją rodziną i wśród innych rodzin, nasunął mi się ten temat. Posłużę się cytatem z najlepszego poradnika dla rodziców pt.: " Wychowanie bez porażek", ponieważ nie ujmę tematu lepiej niż Thomas Gordon.

"Konflikt stanowi moment próby dla relacji - sprawdzian jej kondycji w sytuacji kryzysu, który może ją zarówno osłabić jak i wzmocnić, to ważne wydarzenie mogące pozostawić trwałą urazę, podskórną wrogość, blizny psychiczne. Konflikty mogą odsuwać ludzi od siebie nawzajem albo bardziej ich zbliżać; zawierają w sobie ziarno destrukcji, ale także ziarno większej jedności; przynoszą stan wojny albo głębszego porozumienia.

Sposób rozwiązywania konfliktów to najważniejszy bodaj element relacji: rodzice - dziecko.

Rodzice rzadko aprobują fakt, że konflikt stanowi element życia i to niekoniecznie zły. Zwykle traktują go jako coś, czego należy za wszelką cenę unikać - czy pojawia się między nimi a dziećmi, czy między samymi dziećmi. Często mężowie i żony chwalą się, że nigdy  nie doszło między nimi do poważniejszego konfliktu -  jakby to miało znaczyć, że łączy ich znakomita relacja...

Zwykle rodzice boleśnie przeżywają sytuacje konfliktowe, martwią się z ich powodu i zupełnie nie wiedzą, jak sobie z nimi konstruktywnie poradzić. W rzeczywistości dziwna byłaby to relacja, gdyby w pewnym momencie potrzeby jednej osoby nie znalazły się w kolizji z potrzebami drugiej. Tam gdzie mamy dwie osoby (albo dwie grupy), musi pojawić się konflikt, ponieważ ludzie są różni, różnie myślą i mają odmienne potrzeby i pragnienia.

Konflikt nie musi być czymś złym; jest elementem każdej relacji...

Konflikt w rodzinie, otwarcie wyrażany i akceptowany jako zjawisko naturalne, jest dla dzieci zdrowszy, niż sądzi większość rodziców...

W relacji międzyludzkiej liczy się sposób, w jaki konflikty są rozwiązywane, nie ich liczba... Jest to czynnik najważniejszy i to on przesądza o tym, czy relacja będzie zdrowa czy nie, satysfakcjonująca obie strony czy rozczarowująca, przyjazna czy nieprzyjazna, głęboka czy płytka, serdeczna czy chłodna."

Ja zachęcam do przeczytania lektury w całości.
 Magdalena Kuprewicz

Szanuję prawa autorskie:
Anna M all we are sayin' is give peace a chance

 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz